Styrelsen

Styrelsens sammansättning efter årsmöte 2017-04-23

Birgitta Andersson – ordförande
Gunnar Skogberg – vice ordförande
Amy Qu – kassör
Ulrika Andersson – ansvar barn- och ungdomsgrupper
Mikael Ludwigsson – teknikansvar, hemsida , facebook, medlemsregister
Daniel Andersson – hemsida, facebook, medlemsregister
Anders Ludwigsson – ledamot
Håkan Castor – ledamot
Tina Cherin – ledamot

Valberedning:

Åke Rylander
Maria Jonasson