Stora barngruppen

Det kommer en kallelse till föräldramöte för de föräldrar vars barn kommit in i en grupp.

KONTAKTA FÖR MEDLEMSKAP:

info@borlangemusikteater.se
Birgitta Andersson – ordförande
Ulrika Andersson – ansvarig för barn- och ungdomsgrupper