Medlemsinfo

MEDLEMSKAP – AKTIV ELLER STÖDMEDLEM

För att delta i föreningen krävs medlemskap. I och med medlemskap så är du automatiskt försäkrad under alla aktiviteter. Vi har tre kategorier medlemskap: barn t.o.m 18 år (150 kr), vuxen (200 kr) och familj (300 kr). Medlemskapet är kalenderårsvis. Barn- och ungdomsdeltagarna betalar också en terminsavgift.

Vi välkomnar även ”passiva” medlemmar som därigenom stödjer föreningen och möjlighet till större föreningsbidrag, då dessa bidrag ofta baseras på antalet medlemmar. I förlängningen bidrar du också till ett rikare kulturliv i regionen.

Som medlem har du också förmånen att bjudas in till utvalda repetitioner (som provpublik) och generalrepetitioner.

Kontakta ordförande Sara Sandin om du är intresserad av att bli medlem hos oss

VÄLKOMMEN!