Elddonet

1982-88

Elddonet

Det handlar alltså om H. C. Andersens välkända saga, som Anders Pryd turnerade med i hela Mellansverige. Elddonet tog Anders med sig som andrahandsprogram när han reste runt med Deadline. På slutet – när Deadline mer eller mindre hade börjat klinga av – blev Elddonet mera aktuellt och oftare framfört. Anders beräknar att han spelade Elddonet 50-60 gånger.