Birgitta Jobs minnesfond

Birgitta Jobs minnesfond grundades 1999 till minne av eldsjälen Birgitta Jobs (1941-1996). Fonden, som förvaltas av Borlänge Musikteaters styrelse, har till syfte att premiera lovande och ambitiösa ungdomar inom föreningen.

Om du vill skänka ett bidrag till Birgittafonden – bankgiro 137-2150 och skriv “Birgittafonden”.

Stipendiater

1999 Anders Eriksson och Annica Nyström
2000 Samuel Eriksson, Magdalena Nilsson och Magnus Sälgström
2001 Joan Alderman och Anna Jones
2002 Anna Hammarqvist och Daniel Sundstedt
2003 Linda Andrén och Peter Eriksson
2004 Martin Redhe Nord, Elin Skarin och Magdalena Thors
2005 Tina Cherin och Tom Karlsson
2006
2007
2008 Anna Frisk och Jacob Nilsson
2009 Camilla Kärnhagen och Linus Frisk
2010 Carina Granath, Maja Wallén och Pontus Simm
2011 Musikerna i All Shook Up: David Rosberg, Magnus Österberg, Oliver Boson, Fredrik Diffner, Daniel Larsson, Viktor Backlund och Hanna Andersson
2012 Jade Hagfeldt och Daniel Andersson
2013
2014
Ella Grundin, Victor Löfwenberg och Oskar Sunnanhagen
2016 Agape Aggie Browall, Maja Melin och Varga Andersson