STÄDDAG Karlagatan

Medlemmar!
Lördag 3 mars kl 10-14 behöver vi hjälp att städa/sortera på Karlagatan. Senare i vår ska vi köra det som sorterats ut till Rommelagret. Det blir säkert en vända till Fågelmyra också .
Anmäl dig på Facebook i vår grupp eller skicka ett SMS till Birgitta 070-6595117.

Medlemsskap 2018 – Aktiv eller stödmedlem

För att delta i föreningen krävs medlemskap. I och med medlemskap så är du automatiskt försäkrad under alla aktiviteter.
Familj – 300 kr/år
Vuxen – 200 kr/år
Barn/studerande – 150 kr/år
BankGiro : 137-2150

KOM IHÅG att märka inbetalningen med ditt/era namn.
Betalas senast 31 januari!

Skicka gärna ett mail till info@borlangemusikteater.se att du betalat avgift samt vilka namn!