Alltings början

Hösten 1980 startade några eldsjälar och teaterentusiaster från Borlänge och Hofors en amatörteaterförening som fick namnet Gävle-Dala Teatersällskap. Själva upprinnelsen var en norsk musikal – “Bör Börson Junior” – som en av initiativtagarna (Hans Westerberg) “upptäckte” när han var i Oslo på tjänsteresa.

Musikalen skrevs om av Hans och Lennart Gregor, teatersällskapets första regissör och konstnärliga ledare, till Dalaversionen “Bror Brorson Junior”. Det blev alltså den första produktionen.

Eftersom verksamheten alltmer koncentrerades till Borlänge blev namnet Gävle-Dala Teatersällskap missvisande. 1990 ändrades namnet därför till nuvarande Borlänge Musikteater. Som namnet antyder har föreningen koncentrerat sig på att spela musikaler och operetter.

Utvecklingen har sedan starten gått starkt framåt och föreningen har hittills genomfört närmare 80 produktioner med gott resultat.

Borlänge Musikteater har haft turen att genom åren få professionell hjälp av många duktiga regissörer, koreografer, musiker och klädskapare. Varje musikal innebär också ett stort mått av ideellt arbete från styrelse och producent ner till minsta roll på scenen.

Musikteatern var från starten en ganska liten grupp, men är nu en stor förening. Verksamheten omfattar även barn- och ungdomsinriktade musikaler. BMT försöker också tillgodose det uppväxande släktets intresse för teater genom att driva teatergrupper för barn. Många föräldrar och andra intresserade har genom åren lagt ner ett stort arbete för att lära de yngre att sjunga, dansa och agera.

Gävle-Dala Teatersällskaps första styrelse (19 augusti 1980)

Ordförande: John Nyholm, Hofors
Vice ordförande: Anders Pryd, Hofors
Sekreterare: Maj-Britt Nyholm, Hofors
Kassör: Ann-Louise Simone, Borlänge
Ledamöter:
Barbro Blomkvist, Borlänge
Hans Westerberg, Borlänge
Mayny Michaelsson, Falun
Tommy Nielsen, Hofors