STÄDDAG Karlagatan

Medlemmar!
Lördag 3 mars kl 10-14 behöver vi hjälp att städa/sortera på Karlagatan. Senare i vår ska vi köra det som sorterats ut till Rommelagret. Det blir säkert en vända till Fågelmyra också .
Anmäl dig på Facebook i vår grupp eller skicka ett SMS till Birgitta 070-6595117.