Medlemsskap 2018 – Aktiv eller stödmedlem

För att delta i föreningen krävs medlemskap. I och med medlemskap så är du automatiskt försäkrad under alla aktiviteter.
Familj – 300 kr/år
Vuxen – 200 kr/år
Barn/studerande – 150 kr/år
BankGiro : 137-2150

KOM IHÅG att märka inbetalningen med ditt/era namn.
Betalas senast 31 januari!

Skicka gärna ett mail till info@borlangemusikteater.se att du betalat avgift samt vilka namn!